Poland List

Apply Now

We strongly advise you not to submit by yourself missing, incomplete or more than one application to the same university or college, and not to send another duplicate application to the same university or college through another agent or person, since missing, incomplete or duplicate applications will cause candidate rejection by universities, colleges and by UniGuide, and loss of any scholarship through UniGuide.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagiellonski
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Politechnika Wroclawska
 • Uniwersytet Wroclawski
 • Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Slaski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdanski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
 • Politechnika Gdanska
 • Politechnika Slaska w Gliwicach
 • Politechnika Poznanska
 • Uniwersytet w Bialymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
 • Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Opolska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Lódzki
 • Akademia Leona Kozminskiego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Bialostocka
 • Uniwersytet SWPS
 • Politechnika Lódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Czestochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
 • Gdanski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczecinski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University
 • Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich
 • Uczelnia Lazarskiego
 • Politechnika Swietokrzyska w Kielcach
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Akademia Pomorska w Slupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Lodzi
 • Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie
 • Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu
 • Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
 • Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu
 • Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie
 • Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi
 • Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania
 • Politechnika Koszalinska
 • Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu
 • Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku
 • Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Polonijna w Czestochowie
 • Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie
 • Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie
 • Akademia Muzyczna w Gdansku
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu
 • Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza
 • Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie
 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie
 • Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku
 • Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyzykowskiego
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie
 • Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu
 • Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie
 • Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku
 • Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu
 • Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach